Китобҳо. Фарҳанг ва вожаномаҳо


kitob

Китобҳо
Фарҳанг ва вожаномаҳо

Таҳрири охирин 05.05.2018.
Файлҳое, ки бо айби махзан фарокаш намешуданд, ислоҳ гардиданд.
Агар файле фарокаш нагардад, хоҳиш мекунем, дар пойин, дар гузориш нишон диҳед, то ислоҳ кунем.

Дар ин саҳифа ба Шумо фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ (форсӣ), фарҳангҳои бостонии тоҷику форс, ба мисли «Луғати фурс», фарҳангҳои соҳавии истилоҳоти риштаҳои гуногуни истеҳсолот ва хизматрасонӣ, фарҳангҳои дузабонаи намуди русӣ-форсӣ (тоҷикӣ) ва форсӣ (тоҷикӣ)-русӣ, арабӣ-русӣ ва ғ. ройгон пешниҳод мегарданд.

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозоргонӣ. – Хуҷанд: 2012. — 188 с.

azizov_lugh_iqt_boz.pdf,
6,04 Mb
Фаро хонед

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: в 2 т. – 11-е изд., стереотип. Около 100 тысяч слов и словосочетаний. Том 1. — М.: Живой язык, 2006. – 456 с.

baranov_arabsko_russkiy_t_1.pdf,
35,48 Mb
Фаро хонед

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: в 2 т. – 11-е изд., стереотип. Около 100 тысяч слов и словосочетаний. Том 2. — М.: Живой язык, 2006. – 480 с.

baranov_arabsko_russkiy_t_2.pdf,
34,77 Mb
Фаро хонед

Бобомуродов Ш., Мухторов З. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ. Муҳаррир: д. и. ф., проф. Сабзаев С. – Д.: 2016. — 428 с.

farh_ist_zabonshin.pdf,
3,65 Mb
Фаро хонед

Каримзода С. Фарҳанги мухтасари русӣ ба тоҷикии истилоҳоти коршиносии судӣ ва криминалистӣ. – Д.: «Шуҷоиён», 2009. — 80 с.

karimzoda_farh_istiloh_sudi.pdf,

2,7 Mb
Фаро хонед

Клевцова С. Д. Русско-персидский словарь. Учебный. Около 11 000 слов. Под ред. Г. А. Восканяна. С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка [на фарси]. — М.: 1975/1374. — 875 с.

klevcova_ruspers.rar,

djvu/pdf, 37,36 Mb
Фаро хонед

Луғати фурс, таълифи Абумансур Алӣ бинни Аҳмад Асадии Тӯсӣ бо мулҳақоте чанд. Ба тасҳеҳ ва эҳтимоми Аббос Иқбол, устоди донишгоҳ. Бо сармояи С. Абдураҳим Халхолӣ. – Теҳрон, Чопхонаи Маҷлис, 1319 ҳш. – 548 с. + 20 с. муқаддима.

asadi_tusi_lughati_furs.pdf,
9,54 Mb
Фаро хонед

Мамадназаров А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ (Standart English-Tajik Dictionary). – Д.: ЭР-граф, 2015. — 1016 с.

mamadnazarov_farhangi_ang_toj.pdf,
49,38 Mb
Фаро хонед

Муҳаммадиев М. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ – Д.: Маориф, 1975. – 256 с.

muhammadiev_lugh_sin.pdf,
11,37 Mb
Фаро хонед

Назарзода С. Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (тоҷикӣ — русӣ — англисӣ). – Д.: Кумитаи забон ва истилоҳоти АИ ҶТ, 2011. — 176 с.

nazarzoda_lugh_tafs_moliya.pdf,
1,51 Mb
Фаро хонед

Нуров Пирмухаммад. Краткий русско-таджикский словарь по точным, естественным и техническим наукам. – Д.: 2013. — 615 с.

nurov_rus-tj_texslovar.rar,
2,43 Mb
Фаро хонед

Нуров П. Г. Русско-англо-таджикский политехнический словарь. – Д.: Дониш, 2016. — 475 с.

nurov_rus-eng-tj_slovar.pdf,
6,22 Mb
Фаро хонед

Персидско-русский словарь: В 2-х томах. Свыше 60000 слов. Под редакцией Ю. А. Рубинчика. Том 1. От “Алеф” до “Же”. – 3-е издание, стереотипное (1-е изд. – 1970 г., 2-е изд. – 1983 г.). — М.: Русский язык, 1985. — 800 с.

persorus_1.djvu,

13,1 Mb
Фаро хонед

Персидско-русский словарь: В 2-х томах. Свыше 60000 слов. Под редакцией Ю. А. Рубинчика. Том 2. От “Син” до “Йа”. – 3-е издание, стереотипное (1-е изд. – 1970 г., 2-е изд. – 1983 г.). — М.: Русский язык, 1985. — 864 с.

persorus_2.djvu,

12,1 Mb
Фаро хонед

Раҳимов О. Н., Зиёев С. С., Соҳибназаров Г. Х. Фарҳанги истилоҳоти назарияи иқтисодӣ (тарҷума ва тафсир). – Д.: 2014. — 272 с.

rahimov_farh_iqt.pdf,
2,55 Mb
Фаро хонед

Русско-таджикский разговорник. Сост. Салихов С. – Д.: Гл. научная редакция Таджикской Советской Энциклопедии, 1990. — 112 с.

salihov_rus-tj_razg.pdf,
5,25 Mb
Фаро хонед

Русско-таджикский тематический словарь. 9000 слов. — М.: T&P Books Publishing, 2014. — 260 с.

rus-tj_tem_slovar.djvu,
1,1 Mb
Фаро хонед

Русско-узбекский словарь. Том 1. А-К. — Тошкент: 1983. — 409 с.

Русско-узбекский словарь. Том 1. К-О. — Тошкент: 1983. — с. 409-807

russkouzb_1.rar,
95,05 Mb
Фаро хонед

Русско-узбекский словарь. Том 2. П-Сц. — Тошкент: 1984. — 543 с.

Русско-узбекский словарь. Том 2. Сц-Я. — Тошкент: 1984. — с. 543-798

russkouzb_2.rar,
97,77 Mb
Фаро хонед

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 1. Электронное издание/ На правах рукописи. Около 2000 словарных статей с использованием преимущественно коренных и современных слов таджикского языка. — Зафаробод: 2012 . — 49 с.

ru-tj1.pdf,
1,64 Mb
Фаро хонед

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Выпуск 2. Электронное издание/ На правах рукописи. Около 6000 словарных статей с использованием преимущественно коренных и современных слов таджикского языка. — Зафаробод: 2013 . — 175 с.

ru-tj2.pdf,
1,14 Mb
Фаро хонед

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Версия 3.00. Электронное издание/ На правах рукописи. Более 8000 словарных статей с использованием преимущественно коренных и современных слов таджикского языка. — Зафаробод: 2014 . — 271 с.

ru-tj.3.00.pdf,
1,80 Mb
Фаро хонед

Тагоев А. Новый русско-таджикский словарь. Вожаномаи нави русӣ ба тоҷикӣ. Версия 3.01. Электронное издание/ На правах рукописи. Около 9800 словарных статей с использованием преимущественно коренных и современных слов таджикского языка. — 07.05.2014 . — 213 с.

ru-tj.3.01.pdf,

1,98 Mb
Фаро хонед

Тоҳиров И. ва диг. Луғати инглисӣ-тоҷикӣ-русӣ, русӣ-тоҷикӣ-инглисӣ, тоҷикӣ-инглисӣ-русии геологияи муҳандисӣ, механикаи хокҳо, асосу таҳкурсисозӣ. – Д.: Ирфон, 2006. — 446 с.

lugh_eng-tj-rus_muhandisi.pdf,

18,83 Mb
Фаро хонед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо илови мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ . 1. А-О. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_1.pdf/rar,

76,39 Mb
Фаро хонед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо илови мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ . 2. П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_2.djvu/rar,

32,97 Mb
Фаро хонед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000+45 000 калима ва ибора бо илови мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ . 1-2. А-О; П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952+952 с.

fzt1-2.pdf,

85,1 Mb
Фаро хонед

Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ. Шомили беш аз 65 ҳазор (дурӯғ — 39402) вожа ва истилоҳот. Муҳаррири масъул: Саймиддинов Д. – Д.: «Шарқи озод», 2013. — 320 (дурӯғ — 302) с.

farhangi_imlo.pdf,

7,6 Mb
Фаро хонед

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. А-Н. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Д.: 2008. – 950 с. (тадж.)

farhang1.pdf/zip,
9,18 Mb
Фаро хонед

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2. О-Я. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Д.: 2008. — 945 с. (тадж.)

farhang2.pdf/zip,
9,15 Mb
Фаро хонед

Ҳабибов С., Фақеров Ҳ., Ҷамшедов М. Луғати истилоҳоти иқтисодӣ (русӣ-тоҷикӣ). – Д.: «Ирфон», 2010. — 323 с.

habibov_lugh_iqtis.pdf,

8,51 Mb
Фаро хонед

Шарифов Ф. Н. Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ. – Д.: «ЭР-граф», 2012. — 384 с.

sharifov_lugh_bonkdori.pdf,

8,45 Mb
Фаро хонед

Юсуфов А. К., Азизов Ф. Ҳ., Каримов Ҳ. Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ (тоҷикӣ-англисӣ). – Хуҷанд: 2011. — 103 с.

yusufov_lugh_iqtis.pdf,

2,29 Mb
Фаро хонед

Навиштаҳои дигар

Китобхона Ройгон фаро кашед: Китобҳои риштаи таърих ва мардумшиносӣ Китобҳои риштаи забоншиносӣ Китобҳои риштаи адабиётшиносӣ Китобҳои риштаи тиб ва з...
Китобҳо. Адабиётшиносӣ Китобҳо Адабиётшиносӣ Таҳрири охирин 26.02.2018 Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ пешниҳод мешаванд. Ада...
Китобҳо. Фолклор ва адабиёти бачагон... Китобҳо Фолклор ва адабиёти бачагон Таҳрири охирин 25.04.2018 Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии маҳсули эҷодиёти даҳанакии ма...
Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ... Китобҳо Таъриху мардумшиносӣ Таҳрири охирин 24.05.2018 Файлҳое, ки бо айби махзан фарокаш намешуданд, ислоҳ гардиданд. Агар файле фарокаш нагард...

1 гузориш

  1. Марҳамат, Кибриё, аз ҳамин саҳифа. :))

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>