Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ


kitob

Китобҳо
Таъриху мардумшиносӣ

Таҳрири охирин 24.02.2018

Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи таъриху мардумшиносӣ пешниҳод мешаванд. Таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки ба таърихи сарзаминҳои ориёинишин ва зиндагонии мардуми ориёӣ, бавижа тоҷикон оиданд.

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди аввал, 582 саҳ. (фарси)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد اول، ۵۸۲ صفحه

irantarikh1.pdf,
20,7 Mb
Фаро хонед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди дувум, 666 саҳ. (фарси)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد دوم، ۶۶۶ صفحه

irantarikh2.pdf,
23,46 Mb
Фаро хонед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Тоҷикистон – пораи тани Эронзамин. (фарси)
Аз бозхонии гузаштаҳои деринаи мардуми Суғду Бохтар аст, ки ҳамхун ва ҳамзот будани «порсӣ» ва «тоҷик» исбот мегардад. Аз ин рӯст, ки мо мегӯем: Тоҷикистон ба ҳамон андоза пораи тани меҳани мост, ки Озарбойҷон ва Сиистон ва Порс ва Кирмон ва Маккурон (Балуҷистон) ва Курдистон. Ва тоҷикон ба ҳамон андоза бародарон ва хоҳарони мостанд, ки порсиён ва балуҷон ва курдон ва гелакон. Ва як тоҷик ба ҳамон андоза эронӣ аст, ки як кирмонӣ ё ҳамадонӣ ё маккаронӣ. Гӯйише, ки тоҷикон бо он сухан мегӯянд, ба ҳамон андоза забони эронист, ки гӯйиши мардуми Порс ё Испаҳон.
تاجیکستان، پارۀ تن ایران‌زمین
از بازخوانیِ گذشته‌های دیرینۀ مردمِ سغد و باختر است که همخون و هم‌ذات بودنِ «پارسی» و «تاجیک» اثبات می‌گردد. از این‌رو است که ما می‌گوئیم تاجیکستان به‌همان اندازه پارۀ تنِ میهنِ ما است که آذربایجان و سیستان و پارس و کرمان و مَک‌کُران (بلوچستان) و کردستان. و تاجیکان به‌همان اندازه برادران و خواهران ما استند که پارسیان و بلوچان و کُردان و گیلَکان. و یک تاجیک به‌همان اندازه ایرانی است که یک کرمانی یا همدانی یا مَک‌کُرانی. گویشی که تاجیکان با آن سخن می‌گویند به‌همان اندازه زبان ایرانی است که گویش مردم پارس یا اسپهان.

tajikestan.pdf,
346,23 kb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Монография. — М.: Наука, 1963. – 763 с.

bartold_soch_1.pdf,
53,67 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том II. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. — М.: Наука, 1963. -– 1024 с.

bartold_soch_2.1.pdf,
29,54 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том II. Часть 2. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. Улугбек и его время. Мир Али-Шир и политическая жизнь. — М.: Наука, 1964. –- 661 с.

bartold_soch_2.2.pdf,
18,62 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том III. Работы по исторической географии. Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века. К истории орошения Туркестана. — М.: Наука, 1964. -– 711 с.

bartold_soch_3.pdf,
16,41 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том IV. Работы по археологии, нумизматике, эпиграфике и этнографии. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893-1894 гг. — М.: Наука, 1966. –- 497 с.

bartold_soch_4.pdf,
11,46 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. — М.: Наука, 1968. -– 759 с.

bartold_soch_5.pdf,
17,31 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том VI. Работы по истории ислама и арабского халифата. Халиф и султан. Ислам. Культура мусульманства. Мусульманский мир. — М.: Наука, 1966. — 785 с.

bartold_soch_6.pdf,
22,1 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том VII. Работы по исторической географии и истории Ирана. Историко-географический обзор Ирана. — М.: Наука, 1974. -– 667 с.

bartold_soch_7.pdf,
19,42 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том VIII. Работы по источниковедению. Описание источников на арабском, персидском и тюркских языках. — М.: Наука, 1973. -– 725 с.

bartold_soch_8.pdf,
18,95 Mb
Фаро хонед

Бартольд В. В. Сочинения. Том IX. Работы по истории востоковедения. Обзор деятельности факультета восточных языков. История изучения Востока в Европе и России. — М.: Наука, 1977. -– 966 с.

bartold_soch_9.pdf,
21,39 Mb
Фаро хонед

Вербер Бернард. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Гелеос, Рипол Классик. — М.: 2007. — 157 с.

verber_enciklopedia.pdf,
945 kb
Фаро хонед

Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. Под ред. Б. А. Литвинского. — М.: Наука, 1986. — 253 с.: ил.

vost_turk.djvu,
4,42 Mb
Фаро хонед

Геродот. История (в девяти книгах). Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Под общ. ред. С. Л. Утченко. Ред. перевода Н. А. Мещерский. — Л.: Наука, 1972. — 600 с.: ил.
Книга 1. Клио
Книга 2. Евтерпа
Книга 3. Талия
Книга 4. Мельпомена
Книга 5. Терпсихора
Книга 6. Эрато
Книга 7. Полигимния
Книга 8. Урания
Книга 9. Каллиопа

herodot_hist.pdf,
11,29 Mb
Фаро хонед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. — Д.: Дониш, 2008. — 870 с. (тадж.)

Bgtoj.docx/zip,
3,16 Mb
Фаро хонед

Дьяконов М. М. У истоков древней культуры Таджикистана. — Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. -– 140 с. ил. — 239 с.: ил.

dyakonov_u_istokov.djvu,
21,8 Mb
Фаро хонед

История таджикского народа. Том III. Средние века (XI—XV вв.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. — Д.: 2013. — 580 с.

itn3.pdf,
10,25 Mb
Фаро хонед

История таджикского народа. Том V. Новейшая история (1917-1941 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. – Д.: 2001. – 786 с.

itn5.doc,
2,68 Mb
Фаро хонед

История таджикского народа.Том VI. Новейшая история (1941—2010 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. — Д.: 2011. — 742 с.

itn6.pdf,
4,87 Mb
Фаро хонед

Кисляков Н. А., Писарчик А. К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 1. Монография. — Д.: Дониш, 1966. — 380 с.

pdf,
95,84 Mb
Фаро хонед

Кисляков Н. А., Писарчик А. К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 2. Монография. — Д.: Ирфон, 1970. — 314 с.

pdf,
46,11 Mb
Фаро хонед

Кисляков Н. А., Писарчик А .К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 3. Монография. — Д.: Дониш, 1976. — 237 с.

pdf,
33,98 Mb
Фаро хонед

Ключник Роман. Лекции президентам по истории, философии и религии. Знания из исторического опыта\ Лекции в народном университета. — С.-П.: 2006. — 1493 с.
КНИГА 1. ИСТОРИЯ ДО И ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ
Часть первая. Дохристианский период истории Руси. Основы ведической религии
Часть вторая. Познание Мира. Мировоззрение. Богопознание. Ошибки европейских знаменитостей
КНИГА 2. ОТ ПЕТРА I ДО КАТАСТРОФЫ 1917 Г.
Часть первая. От Ивана Грозного до Петра Первого
Часть вторая. Петр Первый
Часть третья. Екатерина «Великая». Ещё одно начало трагических процессов
Часть четвертая. Россия при Павле I, Александре I и Николае I
КНИГА 3. ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 1878-1881 ГГ.
Часть первая. Перемены в Европе
Часть вторая. Марксизм
Часть третья. Россия в середине 19-го века
КНИГА 4. ВТОРАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 1901-1906 ГГ.
Часть первая. Второй период терроризма в России
Часть вторая. Мудрость побеждать хитростью
Часть третья. История России 1907 – 1917 гг. и позорный период русской интеллигенции
Часть четвертая. Позорный период российской верховной элиты

lecii_prezidentam.pdf,
9,36 Mb
Фаро хонед

Культура номадов Средней Азии. Материалы Международной конференции , Самарканд, 22-24 ноября 2007 г. Отв. ред. Ш. И. Пидаев. — Самарканд: МИЦАИ, 2008. — 239 с.: ил.

kultura_nomadov_centralnoi_azii.pdf,
4,34 Mb
Фаро хонед

Муколамаи давлат ва дин дар Тоҷикистон. Гурӯҳи муаллифон: Ализода Б. П., Абдухолиқов А. М., Искандаров Қ. И., Ниёзов А. С., Нуридинов Ҳ.\Муҳаррири масъул проф. Искандаров Қ. Таҳти назари узви вобастаи АИ ҶТ проф. К. Олимов. — Д.: 2010. — 194 с. (тадж.)

mukolamai_davlat_din.pdf,
1,1,56 Mb
Фаро хонед

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Садри Бухоро. — Д.: 2004. — 186 с. (тадж.)

sadr.pdf/rar,
1,16 Mb
Фаро хонед

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Хуросон аст ин ҷо. Муҳаррири масъул ва муаллифи пешгуфтор Лоиқ Шералӣ. — Д.: 2005. — 360 с. (тадж.)

khuroson_ast.pdf,
2,14 Mb
Фаро хонед

Наврӯзнома. Рисолае дар маншаъ ва таърих ва одоби ҷашни Наврӯз. Нигориши Умари Хайём, ҳаким ва риёзидон ва соҳиби рубоиёти машҳур. Мабно бар нусхаи мунҳасири муфради маҳфуз дар китобхонаи умумии Берлин. Бо муқаддима ва ҳавошӣ ва фарҳанг ба саъй ва тасҳеҳи Муҷтабо Минавӣ. — Теҳрон: Китобхонаи Кова, 1312/1933. — 186 с. (фарси)

navruznoma.pdf/rar,
4,55 Mb
Фаро хонед

Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 1. Под ред. С. П. Толстова, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзона, Н. А. Кислякова. — М.: 1962. — 768 с.: ил.
Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 2. Под общ. ред. члена-корр. АН СССР С. П. Толстова. — М.: 1963. — 780 с.: ил.

narodi_sr_az.1-2.rar,
78,81 Mb
Фаро хонед

Раҷабов З. Ш. Маорифпарвар Аҳмади Дониш. – Д.: Ирфон, 1964.

rajabov_ahmadi_donish.rar,
19,93 Mb
Фаро хонед

Салими Айюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум. – 1999. — 279 с.: ил.(тадж.)

sad_rangi_sad_sol.pdf/rar,
2,32 Mb
Фаро хонед

Салими Айюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум. — Нимо (Олмон): 2006/1385. (фарси) — 181 с.

قرن بيستم.pdf/rar,
1,43 Mb
Фаро хонед

Фрай Ричард. Наследие Ирана. — М.: Вост. литература, 2002. — 463 с.: ил.

nasledie_irana.djvu/rar,
21,33 Mb
Фаро хонед

Шишов А. Таджики. Этнографическое исследование (Ташкент, 1910). Подгот. текста и комментарий Кадира Рустама. Ред. Саломуддин Мирзорахматов/ Книга издана по содействию алматинского кружка по изучению таджикской культуры. — Алматы: 2006. — 392 с.

— shishov_tajiki.pdf/rar,
13,5 Mb
Фаро хонед

Якубов Ю. Паргар в VII-VIII веках нашей эры. Верхний Зеравшан в эпоху раннего средневековья. Ответ. ред. Б. Я. Ставиский. — Д.: Дониш, 1979. — 219 с. ил.

yakubov_pargar,pdf,
32,04 Mb
Фаро хонед

Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда. Ответ. ред. Б. Я. Ставиский. — Д.: Дониш, 1988. — 290 с. ил.

yakubov_rannesrednevekov.pdf,
57,21 Mb
Фаро хонед

Навиштаҳои дигар

Китобҳо. Забоншиносӣ Китобҳо Забоншиносӣ Таҳрири охирин 28.02.2018 Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ пешниҳод мешаванд. Забони ...
Книги. Медицина и биология КНИГИ Медицина и биология Последнее изменение 04.06.2017 Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. В 5 томах. Том I. -- Ташкент...
Китобхона Ройгон фаро кашед: Китобҳои риштаи таърих ва мардумшиносӣ Китобҳои риштаи забоншиносӣ Китобҳои риштаи адабиётшиносӣ Китобҳои риштаи тиб ва з...
Софт. Офисные программы СОФТ Офисные программы Последнее изменение 04.06.2017 Программа для комфортного чтения электронных книг в форматах html, rtf, doc (MS Wor...

Гузоришҳо: 4

 1. Зимнан…
  Харитаи Ватанро низ метавонам пешкаш кунам. Зеро харитаи боло ин намедонам куҷост, аммо вай аниқ Тоҷикистон нест.

 2. Устод!
  Метавонам чанд асаре ба Шумо ирсол кунам:
  1. Бартольд В.В. СС. Т.1. Туркестан в эпоху … PDF. сред.кач.
  2. Бартольд В.В. СС. Т.6. Работы по истории ислама и … PDF. сред.кач.
  3. Омар Хайям. Рубаи. Полное собрание. М., 2008. DOC, PDF. выс.кач.
  4. Саъдй. Гулистон. DOC, PDF. выс.кач.
  5. Аълохон Афсаҳзод. Одамушшъуаро Рудакӣ. DOC, PDF. выс.кач.
  6. Похлёбкин В.В. Великий псевдоним. (О Сталине). DOC, PDF. выс.кач.

  Китобҳои дигар низ ҳастанд. Аммо аз мавзӯйи феҳристи Шумо берун.

  • Ташаккур, Ансор. Дар ман ҳоло бисёрҷилдаҳои Ҳеродот, Бартольд, нашри шӯравии Гулистон омодаи чопанд. Агар имкон бошад, Афсаҳзод айни муддао мебуд. Ғайр аз ин ман ҳоло Рӯзномаи Искандаркӯли Абдураҳмони Мустаҷир, Субҳи ҷавонии мо ва Достонҳои Шоҳномаи устод Улуғзода, ниҳоят Фарҳанги нави имлоро ҷустуҷӯ дорам. Аз Шумо ва тамоми хонандагон хоҳиш дорам, ки касе ёфта тавонад, ба одраси сомона zarowadk@gmail.com бифиристад.

Андешаатонро баён кунед

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>