Китобхона — Ю


Ю

Юлдашев К. Эмомали Рахмонов — основатель дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана

Юлдашев Я. Ю. Государственный бюджет

Юлдашева Х. Архитектурный орнамент Таджикистана

Юлиус Фучик. Гуфтор пеш аз қатл. Тарҷ.

Юлиус Фучик. Қиссаи шаш писар. Тарҷ.

Юнуси М. Введение в модельную экономику

Юнуси М. Критические значения в моделях охраны редких видов и защиты растений

Юнуси М. К. Математические модели борьбы с вредителями агроценозов

Юнуси М. К. Математические модели защиты растений и охраны популяций животных

Юнуси М. К. Математические модели охраняемых популяций

Юнуси М. К. Математические модели управления агроценозами и охраняемыми биологическими популяциями: ДД

Юнуси М. К. О решении одного класса нелокальных задач

Юнуси М. Оптимальное управление в некоторых тепло-массопереноса

Юнусӣ М. Методҳои оптимизатсионӣ

Юнусӣ М. Тадқиқи амалиёт

Юнусӣ М. К. Элементҳои барномасозӣ барои ҳама

Юнусов А. Ҳилол Каримович Каримов

Юнусов Б. В. Электроэнернгетика Таджикистана

Юсупов З. Н. Координационные соединения некоторых 3d – переходных элементов с биоактивными лигандами: ДД

Юнусов И. Педагогика: китоби дарсӣ барои коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ

Юнусов М. К. Решение одного класса интегро-дифференциальных задач и его приложение в биологии

Юнусов С. Аз зоҳири ашё ба асли ҳақиқатҳо

Юсупов Х. М. Основные закономерности размещения ртутно–сурьмяного оруденения в Зеравшано-Гиссарском рудном поясе

Юсупов Ш. Вахшская долина на кануне установления Советской власти

Юсупов Ш. К истории дореволюционнго Душанбе

Юсупов Ш. Очерки истории Кабадианского бекства в конце XIX – начале XX вв.

Юсупов Я. Усулҳои таълими суруд дар с. I-IV

Юсупова М. Фразеология романа «Дохунда» С. Айнӣ: АКД

Юсуфбеков Ш. Очерк исторической фонетики санглиджского языка

Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев конец XIX — начало XX века

Юсуф Вафо. Бо шумо ман зиндаам

Юсуфӣ, Ҳабиб. Маҷмӯаи шеърҳо

Юсуфӣ, Ҳабиб. Роҳи нотамом: Маҷмӯаи ашъор ва мақолаҳо

Юсуфӣ, Ҳабиб. Сатрҳои нотамом: Мақолаҳо, намунаҳои мукотиба ва аз «Дафтари ёдбуд»

Юсуфов А. К. ва диг. Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ (тоҷикӣ-англисӣ)

Юсуфов З. Н. Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. Монография

Юсуфов К. Марди нексират ва адиби нуктасанҷ: Очерки мухтасар аз ҳаёт ва эҷодиёти А. Деҳотӣ

Юсуфов К. Сотим Улуғзода ва повести тарҷимаиҳолии ӯ «Субҳи ҷавонии мо»

Ба пас, ба Китобхона


Навиштаҳои дигар

Исправляем ошибки правописания в таджикском тексте... Замена ошибок Для этой цели очень подходит Word 2010. Именно благодаря этой программе в течение 3х лет я создал вполне работоспособный пользовате...
Айнӣ. Ёддоштҳо, қ. 1-5 Деҳқонӣ Ман ба зиндагонии мадраса як дараҷа ошно шуда омадам. Акнун дар пеши падарам масъалаи дар таҳсили оянда ба Бухоро барои хондан фиристодани...
Канзи шифо. Давоҳои наботӣ 123-133... 123. Биҳӣ 124. Лаблабу 125. Сияҳак 126. Шубрум (Шибрим) 127. Шавкарон 128. Тархун 129. Ғофат 130. Фанҷиюн 131. Васма 132. Карвиё 133...
Китобхона — МАХ МАХ Махсумов А. Н. Основные проблемы богарного земледелия Таджикистана Махсумов А. Н. Шудгори замин: ба кор бурдани пору Махсумов А. Н. Юнучқаи лал...
Диданд: 21

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>