Китобхона — Ю


Ю

Юлдашев К. Эмомали Рахмонов — основатель дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана

Юлдашев Я. Ю. Государственный бюджет

Юлдашева Х. Архитектурный орнамент Таджикистана

Юлиус Фучик. Гуфтор пеш аз қатл. Тарҷ.

Юлиус Фучик. Қиссаи шаш писар. Тарҷ.

Юнуси М. Введение в модельную экономику

Юнуси М. Критические значения в моделях охраны редких видов и защиты растений

Юнуси М. К. Математические модели борьбы с вредителями агроценозов

Юнуси М. К. Математические модели защиты растений и охраны популяций животных

Юнуси М. К. Математические модели охраняемых популяций

Юнуси М. К. Математические модели управления агроценозами и охраняемыми биологическими популяциями: ДД

Юнуси М. К. О решении одного класса нелокальных задач

Юнуси М. Оптимальное управление в некоторых тепло-массопереноса

Юнусӣ М. Методҳои оптимизатсионӣ

Юнусӣ М. Тадқиқи амалиёт

Юнусӣ М. К. Элементҳои барномасозӣ барои ҳама

Юнусов А. Ҳилол Каримович Каримов

Юнусов Б. В. Электроэнернгетика Таджикистана

Юсупов З. Н. Координационные соединения некоторых 3d – переходных элементов с биоактивными лигандами: ДД

Юнусов И. Педагогика: китоби дарсӣ барои коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои педагогӣ

Юнусов М. К. Решение одного класса интегро-дифференциальных задач и его приложение в биологии

Юнусов С. Аз зоҳири ашё ба асли ҳақиқатҳо

Юсупов Х. М. Основные закономерности размещения ртутно–сурьмяного оруденения в Зеравшано-Гиссарском рудном поясе

Юсупов Ш. Вахшская долина на кануне установления Советской власти

Юсупов Ш. К истории дореволюционнго Душанбе

Юсупов Ш. Очерки истории Кабадианского бекства в конце XIX – начале XX вв.

Юсупов Я. Усулҳои таълими суруд дар с. I-IV

Юсупова М. Фразеология романа «Дохунда» С. Айнӣ: АКД

Юсуфбеков Ш. Очерк исторической фонетики санглиджского языка

Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев конец XIX — начало XX века

Юсуф Вафо. Бо шумо ман зиндаам

Юсуфӣ, Ҳабиб. Маҷмӯаи шеърҳо

Юсуфӣ, Ҳабиб. Роҳи нотамом: Маҷмӯаи ашъор ва мақолаҳо

Юсуфӣ, Ҳабиб. Сатрҳои нотамом: Мақолаҳо, намунаҳои мукотиба ва аз «Дафтари ёдбуд»

Юсуфов А. К. ва диг. Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ (тоҷикӣ-англисӣ)

Юсуфов З. Н. Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. Монография

Юсуфов К. Марди нексират ва адиби нуктасанҷ: Очерки мухтасар аз ҳаёт ва эҷодиёти А. Деҳотӣ

Юсуфов К. Сотим Улуғзода ва повести тарҷимаиҳолии ӯ «Субҳи ҷавонии мо»

Ба пас, ба Китобхона

loading...

Навиштаҳои дигар

Китобхона — Ғ Ғ Ғазалҳо Ғазолӣ, Муҳаммад. Айюҳа-л-валад Ғазолӣ, Муҳаммад. Кимиёи саодат Ғазолӣ, Муҳаммад. Насиҳат-ул-мулук Ғамзатов Р. Доғистони ман 1-2. Тарҷ....
Забони англисӣ Забони англисӣ Забони англисӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 3. Абдураҳмон Саидов. – Д.: Полиграф Групп, 2004. - 120 с. Фаро кашидан:...
Китобхона — РАҲ РАҲ Раҳим Ҷалил. Одамони ҷовид Раҳим Ҷалил. Орзу: Маҷмӯаи ҳикояҳо Раҳим Ҷалил. ҲамидаРаҳим Ҷалил. Ҳикояҳо (1954, 1958, 1984) Раҳим Ҷалил. Ҳикояҳои...
Б. Ғафуров. Тоҷикон. Фасли 2, боби 3... Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби севум Юнону Бохтар ва Порт дар асрҳои III-II пеш аз милод 1. Осиёи М...

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>