Китобхона — Э


Э

Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. Исторические отношения

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 4

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 5

Эдельман Д. И. Язгулямско-русский словарь

Элмуродов З. Эффективность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве…

Эмин Г. Аср, замин, ишқ. Тарҷ.

Эдельштейн Я. С. Верхнепалеозойские слои Дарваза

Энциклопедия таджикско-персидской прозы

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 1

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 2

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 1

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 2

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 3

Энсиклопедияи мухтасари рӯзғордорӣ

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди I

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди II

Энсиклопедияи насри тоҷику форс: «Латоиф-ут-тавоиф», «Дастур-ул-мулук», Насру назм

Энсиклопедияи олимони Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон

Энциклопедия персидско-таджикской прозы

Энсиклопедияи револютсияи Кабири сотсиалистии Октябр

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 1

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 2

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 4

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 5

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 6

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 7

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 8

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 1

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 2

Эпоха Имама Азама и его значение в истории народов Центральной Азии и Ближнего Востока

Эраҷ Мирзо. Наврӯзи кӯдакон: Шеърҳо барои бачагони синни хурди мактабӣ

Эраҷ Мирзо. Осори мунтахаб

Эргашев А. Действие высокогорной УФ-радиации на фотосинтез: АКД

Эркаев М. Барқарор ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистон

Эркаев М. Очерки таърихи Тоҷикистони Советӣ

Этнографический сборник. Вып.1

Этнография Таджикистана

Эҷодиёти даҳонакии водии Зарафшон

Эҷодиёти даҳанакии халқи аҳолии Кӯлоб

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик (дастури таълимӣ), қ. 1

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик, лексика (дастури таълимӣ), қ. 2

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик. Лексикаи шеваҳои тоҷикӣ

Эшниёзов М. Қазияи вожаноманависӣ ва харитабардории хусусиятҳои лаҳҷавӣ

Эшниёзов М. Лаҳҷашиносии тоҷик

Эшниёзов М. Машғулияти амалӣ аз шевашиносии тоҷик

Эшниёзов М. Шеваи ҳардурӣ

Эшонқулов И. Тазкираҳои Ҳашмати Бухороӣ ва аҳамияти илмиву адабии онҳо

Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда

Эшонов И. Э. Система применения удобрений под основные сельскохозяйственные культуры в Таджикистане. Учебное пособие

Эшонов И. Э., Хотамов М. Т. Приемы повышения плодородия сероземных почв и урожайности хлопчатника

Эшонҷонов А. ва диг. Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактабҳои ибтидоӣ

Эшонҷонов А. Баъзе масъалаҳои методии таълими забони модарӣ дар мактаби ибтидоӣ

Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо

Эшонҷонов А. Ҷумлаҳои чидааъзо ва баъзе хусусиятҳои грамматикии он

Эътисомӣ Парвин. Ашки ятим

Эъҷози сухан

Ба пас, ба Китобхона

loading...

Навиштаҳои дигар

Канзи шифо. Давоҳои наботӣ 94-101... 94. Себарга 95. Гандум 96. Тугмачагул 97. Хардал 98. Беданҷир 99. Момирон 100. Турбуд 101. Кӯкнор 94. Себарга Ин ...
Б. Ғафуров. Тоҷикон. Муқаддима... Сарчашмаи худшиносии миллӣ Агар кас гузаштаи аҷдоди худро надонад, инсони комил нест! Ин хитобаи сода, вале дар айни замон ҷиддии бузургони илму ада...
Китобхона — Ғ Ғ Ғазалҳо Ғазолӣ, Муҳаммад. Айюҳа-л-валад Ғазолӣ, Муҳаммад. Кимиёи саодат Ғазолӣ, Муҳаммад. Насиҳат-ул-мулук Ғамзатов Р. Доғистони ман 1-2. Тарҷ....
Китобхона — САЙ САЙ Саймиддинов Д. Форсии бостон Сайнаков С. П. ва диг. Барномаи таълимӣ аз фанни таърихнигории таърихи наву навтарини мамлакатҳои хориҷӣ Сайнаков ...

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>