Китобхона — Э


Э

Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. Исторические отношения

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 4

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 5

Эдельман Д. И. Язгулямско-русский словарь

Элмуродов З. Эффективность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве…

Эмин Г. Аср, замин, ишқ. Тарҷ.

Эдельштейн Я. С. Верхнепалеозойские слои Дарваза

Энциклопедия таджикско-персидской прозы

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 1

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 2

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 1

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 2

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 3

Энсиклопедияи мухтасари рӯзғордорӣ

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди I

Энсиклопедияи мухтасари тиб, ҷилди II

Энсиклопедияи насри тоҷику форс: «Латоиф-ут-тавоиф», «Дастур-ул-мулук», Насру назм

Энсиклопедияи олимони Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон

Энсиклопедияи револютсияи Кабири сотсиалистии Октябр

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 1

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 2

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 3

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 4

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 5

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 6

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 7

Энсиклопедияи советии тоҷик, ҷилди 8

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 1

Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ҷилди 2

Эпоха Имама Азама и его значение в истории народов Центральной Азии и Ближнего Востока

Эраҷ Мирзо. Наврӯзи кӯдакон: Шеърҳо барои бачагони синни хурди мактабӣ

Эраҷ Мирзо. Осори мунтахаб

Эргашев А. Действие высокогорной УФ-радиации на фотосинтез: АКД

Эркаев М. Барқарор ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистон

Эркаев М. Очерки таърихи Тоҷикистони Советӣ

Этнографический сборник. Вып.1

Этнография Таджикистана

Эҷодиёти даҳонакии водии Зарафшон

Эҷодиёти даҳанакии халқи аҳолии Кӯлоб

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик (дастури таълимӣ), қ. 1

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик, лексика (дастури таълимӣ), қ. 2

Эшниёзов М. Диалектологияи тоҷик. Лексикаи шеваҳои тоҷикӣ

Эшниёзов М. Қазияи вожаноманависӣ ва харитабардории хусусиятҳои лаҳҷавӣ

Эшниёзов М. Лаҳҷашиносии тоҷик

Эшниёзов М. Машғулияти амалӣ аз шевашиносии тоҷик

Эшниёзов М. Шеваи ҳардурӣ

Эшонқулов И. Тазкираҳои Ҳашмати Бухороӣ ва аҳамияти илмиву адабии онҳо

Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда

Эшонов И. Э. Система применения удобрений под основные сельскохозяйственные культуры в Таджикистане. Учебное пособие

Эшонов И. Э., Хотамов М. Т. Приемы повышения плодородия сероземных почв и урожайности хлопчатника

Эшонҷонов А. ва диг. Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактабҳои ибтидоӣ

Эшонҷонов А. Баъзе масъалаҳои методии таълими забони модарӣ дар мактаби ибтидоӣ

Эшонҷонов А. Хабарҳои номӣ ва тарзи ифодашавии онҳо

Эшонҷонов А. Ҷумлаҳои чидааъзо ва баъзе хусусиятҳои грамматикии он

Эътисомӣ Парвин. Ашки ятим

Эъҷози сухан

Ба пас, ба Китобхона


Навиштаҳои дигар

Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-13... ←   Ба пас   <13>   Ба пеш   → На сӯйи висоли ту маро дастрасе, На тоқати ҳиҷрони ту дорам нафасе. На заҳра, ...
Китобхона — СОР СОР Сорбон. Росу Сорбон. Сабр Сорбон. Санам Сорбон. Санги сипар Сорбон. Спитамон Сорбон. Туғрал Сорбон. Чархи эҳтиётӣ Сорбон. Ҷӯгӣ Сорбон. Ши...
Китобхона — РАҶ РАҶ Раҷаб М. Ислом: ҷадидия ва инқилоб Раҷаб Насим. Ҳикояҳо аз ҳаёти адибон Раҷабзода А. Аз нур то ситораи Акашариф Ҷӯра Раҷабзода А. Борбад ва за...
Тоҷикнома-2 Тоҷикнома – ин дарду дармон, ранҷу осойиш, вайронию ободӣ, умеду навмедӣ, ҷангу оштӣ, сӯзу соз, маргу зист ва орзуву ормонҳои ин миллати бос...
Диданд: 30

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>