Китобхона — АКБ


АКБ

Акбаров Юсуф. Ҷустуҷӯҳои эҷодӣ ва ахлоқӣ

Акназаров О. А. Действие ультрафиолетовой радиации на рост, морфогенез и уровень гормонов высокогорных растений: АДД

Акназаров О. А. Действие ультрафиолетовой радиации на ростовые процессы и анатомию листа растений

Акобиров Х. Н. Молия. Китоби дарсӣ

Акобиров Ю. Балоғат: Повест

Акобиров Ю. Вақте ки осиё бозмонд: Повест

Акобиров Ю. Водии муҳаббат: Роман бо афсона

Акобиров Ю. Дунё ба умед: Роман

Акобиров Ю. Духтаре, ки ҷустуҷӯяш мекунам: Повест

Акобиров Ю. Замини падарон: Роман

Акобиров Ю. Қандак гул кард: Очерку ҳикояҳо

Акобиров Ю. Мунира: Повест

Акобиров Ю. Норак: Роман

Акобиров Ю. Осмони соф

Акобиров Ю. Сайри дирӯзу фардо: Мунтахаби очерку ҳикояҳо

Акрамӣ З. И. Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: мантиқи таърих

Акрамов З. И. Национальные особенности роста рабочего класса Таджикистана

Акрамов М. Адъективные словосочетания в современном таджикском языке: АКД

Акрамов Н. М. Академик В. В. Бартолд

Акрамов Н. М. Академик В. В. Бартолд: Дар бораи фаъолияти илмии олим, шарқшиноси рус В. Бартолд

Акрамова Х. Ф., Акрамов Н. М. Востоковед Михаил Степанович Андреев

Акрамов Ю. А. Органическое вещество почв вертикальных поясов Таджикистана …

Акрамова С. Х. История изучения музыкальной культуры Таджикистана

Актуальные проблемы истории таджикского народа. Сб. научных трудов

Актуальные проблемы математики и её приложения. Материалы международной научной конференции

Акутагава. Ҳикояҳо. Тарҷ.

Албер Камю. Тоун. Тарҷ.

Алибаева М. М. Многолетние изменения донной фауны Кайраккумского водохранилища в условиях антропогенного воздействия: АКД

Алиев Боймурод. Методҳои асосии математикаи ҳисобкунӣ

Алиев Боймурод ва диг. Луғати истилоҳҳои риёзӣ (англисӣ-туркӣ-русӣ-тоҷикӣ)

Алиев Г. Ю. Персоязычная литература Индии

Алиев К. А. Биотехнология растений: клеточно-молекулярные основы

Алиев М. Т. Андешаҳои тарбиявии Имом Муҳаммад Ғазолӣ

Алиев Р. И. Матни танқидии «Гулистон»– и Саъдии Шерозӣ

Алиев С. Психологияи синнусолӣ ва омӯзгорӣ

Алиев С. Н. Равоншиносии синну сол ва омӯзгорӣ. Васоити таълим барои донишгоҳҳои омӯзгорӣ

Алиев С. Н. Таҷрибаи омӯзгории донишҷӯёни факултаҳои забонҳои хориҷӣ. Дастури методӣ

Ализода С. Гулбонги хирад

Ализода С. Маслаки мо ҳақ

Ализода С. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ

Ализодаи Самарқандӣ С. Сарфу наҳви тоҷикӣ

Алимардонов А. Абулфазли Алломӣ ва «Иёри дониш»-и ӯ

Алимардонов А. Адабиёти форсизабони Ҳинд дар қарнҳои XVI-XVII

Алимардонов А. Анъанаи «Калила ва Димна»-нависӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик

Алимардонов А. Зиёуддини Нахшабӣ ва «Тӯтинома»-и ӯ

Алимардонов А. Муносибати дини мубини ислом ба мусиқӣ, рақс, суруд, санъати санъати тасвирӣ ва хаттотӣ

Алимардонов А. Сурат ва сирати Ибни Сино

Алимардонов А. Таърихчаи насри форсу тоҷик

Алимардонов А. Шавкати Бухороӣ

Алимардонов М. Фитотерапия витилиго

Алими Дж. Афганистан: моджахеды, противники, третья сила

Алими Дж. Х. Лингвистическое исследование микротопонимии бассейна Сурхоб (Ховалингский и Советский районы Хатлонской области): АКД

Алимӣ Ҷ. Ташаккул ва таҳаввули топонимияи минтақаи Кӯлоб

Алимӣ Ҷ. Топонимика

Алимӣ Ҷ. Топонимияи минтақаи Кӯлоб

Алимов Р., Лебедев М., Касымов Э. Таджикистан — ООН: история взаимоотношений

Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана

Алимшоев М. История взаимоотношений Российской пограничной службы на Памире

Алиризо Алишоҳ Талхобӣ. Тактикаҳои хабарӣ дар ҳуҷуми иттилоотӣ нисбати Эрон

Алихони Орзу, Сироҷиддин. Чароғи ҳидоят: Фарҳанги тафсирии форсӣ-тоҷикӣ

Алӣ Бобоҷон. Алифбои парандаҳо

Алӣ Бобоҷон. Атри кӯҳистон

Алӣ Бобоҷон. Базмия

Алӣ Бобоҷон. Бачаҳои хуб

Алӣ Бобоҷон. Гули бодом

Алӣ Бобоҷон. Зардолуи маҳтобӣ

Алӣ Бобоҷон. Мавҷи сурур

Алӣ Бобоҷон. Меҳрпайванд

Алӣ Бобоҷон. Мусиқии баҳор

Алӣ Бобоҷон. Мусича

Алӣ Бобоҷон. Наврӯзи наврасон

Алӣ Бобоҷон. Намаки зиндагӣ

Алӣ Бобоҷон. Некӣ ба некӣ

Алӣ Бобоҷон. Нилуфар

Алӣ Бобоҷон. Обаки зарин

Алӣ Бобоҷон. Осмондара

Алӣ Бобоҷон. Пайғоми парасту

Алӣ Бобоҷон. Парвози орзу

Алӣ Бобоҷон. Сад барги Ҳисор

Алӣ Бобоҷон. Тоҷикистони ман: Очеркҳо, шеърҳо, публисистика

Алӣ Бобоҷон. Устопарасту

Алӣ Бобоҷон. Шеъри истиқлол

Алӣ Хуш. Шестопалов: Ҳикоя

Алӣ Хуш. Шӯриши Усмон

Аль-Иакуби. Книга стран (китаб-ал-булдан)

Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты

Аль-Фараби. Социально-этические трактаты

Аль-Хорезми, Мухаммад. Математические трактаты

Альбаум Л. И. Живопись Афрасиаба

Аманов Р. Конец авантюры Фузайл-Максума и Аъзама

Амвоҷи Корун

Аминджанов А. А. Исследование процесса окисления тиопирина в среде 6 моль/л НСl при различных температурах: координационные соединения и аспекты их применения

Аминджанов А. А. Комплексные соединения рения (V) с амидными и тиоамидными лигандами: АДД

Аминджонов Р. Н. Эволюция «Шашмакома» во вт. половине XIX – нач. 40-х гг. XX века

Аминзода М. Баҳори Ватан

Аминзода М. Баҳори дил

Аминзода М. Маҷмӯаи шеърҳо

Аминзода М. Мунтахабот. Дар ду ҷилд. ҶҶ. 1-2

Аминзода М. Садои зафар

Аминзода М. Шеърҳои мунтахаб

Амини Бухари, Мир Мухаммед. Убайдулла-наме

Ба пас, ба Китобхона


Навиштаҳои дигар

Канзи шифо. Давоҳои наботӣ 167-177... 167. Забонгазак 168. Рӯян 169. Ҳил 170. Гиёҳи шӯра 171. Тарра 172. Бодиринг 173. Гелос ва олуболу 174. Кадуи талх 175. Қаранфули гарда...
Забони тоҷикӣ Забони модарӣ Забони модарӣ: Китоби дарсӣ барои синфи 1. Маҳмадулло Лутфуллоев. – Д.: Сарпараст, 2005. - 144 с. Фаро кашидан: za...
Канзи шифо. Давоҳои наботӣ 212-217... 212. Ревоҷ 213. Болдирғон 214. Пиёзи ансул 215. Арча 216. Газ 217. Гази калони кӯҳӣ 212. Ревоҷ Инро тоҷикон чукрӣ ҳ...
Адабиёти тоҷик Адабиёти тоҷик Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 5). Тӯйчӣ Мирзод, Розиқ Ҳамидов, Мирзохӯҷаи Пирзод. – Д.: «АВА&raqu...
Диданд: 26

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Ин HTML-тегҳо ва атрибутҳоро метавонед истифода баред: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>