Навиштаи: Абдуҳамид Тағоев

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби севум Юнону Бохтар ва Порт дар асрҳои III-II пеш аз милод 1. Осиёи Миёна дар ҳайъати давлати Селевкиён Яке аз сарлашкарони Искандари Мақдунӣ — Селевк соли 312 пеш аз милод дар Бобулистон ба сифати сатрап мавқеъ ёфт. Минбаъд дар муддати нӯҳ сол вай тадриҷан ҳукми… Муфассалтар →

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби дувум муборизаи халқҳои Осиёи Миёна ба муқобили истилогарони юнону мақдунӣ 1. Лашкаркашии Искандари Мақдунӣ ба шарқ Тараққии Мақдуния Дар аҳди салтанати Файлақуси II (359–336 пеш аз милод) иқтидори Мақдуния афзуда, марказиятнокӣ ва иттиҳоди он устувор мегардад, ки дар ин бобат барҳам додани майлҳои ҷудоихоҳии аъёну… Муфассалтар →

Фасли дувум Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ Боби якум Осиёи Миёна дар ҳайати давлати Ҳахоманишиҳо 1. Таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асри VI — ибтидои асри V пеш аз милод Ба вуҷуд омадани давлати Ҳахоманишиҳо Пайдоиши нахустин падидаҳои давлат дар Эрон ба асрҳои IХ-VII пеш аз милод тааллуқ дорад . Дар ин асрҳо… Муфассалтар →

    Тоҷикнома – ин дарду дармон, ранҷу осойиш, вайронию ободӣ, умеду навмедӣ, ҷангу оштӣ, сӯзу соз, маргу зист ва орзуву ормонҳои ин миллати бостонист, ки аз забони бузургони дардошнояш баён шудаанд. Навиштаҳои дигар Тоҷикнома-2 Тоҷикнома – ин дарду дармон, ранҷу осойиш, вайронию ободӣ, умеду навмедӣ, ҷангу оштӣ, сӯзу соз, маргу зист ва орзуву ормонҳои… Муфассалтар →

(Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ. Бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 4 октябри соли 2011, № 458 тасдиқ шудааст) Муаллиф: Абдуҳамид Тағоев Сухани 1 Қоидаҳои имлои нав соли дуюм аст, ки дар забони навишториамон ба кор бурда мешаванд. Ман ҳамзабононам — мураттибонро шодбош мегӯям, зеро бори нахуст ба бархе аз гуногуннависиҳо фарҷом бахшидаанд, ки дар демократӣ кунондани… Муфассалтар →

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, № 458 тасдиқ шудааст 1. Алифбо. Тартиб ва номи ҳарфҳо 1) Алифбои забони тоҷикӣ 35 ҳарф дорад: Аа Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее а бэ вэ гэ ғэ дэ йэ Ёё Жж Зз Ии Ӣӣ Йй Кк йо жэ зэ и (и-и дароз) йот… Муфассалтар →

Общий экскурс Таджикские шрифты ищут все. Таджикских компьютерных шрифтов, как таковых, ещё не существует. В наше время таким именем нарекли 2 вида шрифтов: 1. Самопальные таджикские шрифты, т. е. шрифты, не утверждённые Майкрософтом. Их очень много: Academy Tajik, Academy Tojik, Adver Tojik, Antiqua Tojik, Arbat Toj, Arial Black Tojik, Arial Tj, Arial Tojik, Ariel Tojik,… Муфассалтар →

Фасли якум сохти ҷамоати ибтидоӣ ва заволи он дар сарзамини Осиёи Миёна Боби дувум тоифаҳои шарқиэронии Осиёи Миёна дар оғози пайдоиши ҷамъияти синфии ибтидоӣ (асри IХ — миёнаҳои асри VI пеш аз милод) 1. Материалҳои археологии асри аввали оҳан Металлургияи оҳан Материалҳои археологӣ бо қиёси баъзе мадракҳои забонӣ ва ҳамчунин сарчашмаҳои хаттии қадим, ки ба… Муфассалтар →

Фасли якум Сохти ҷамоати ибтидоӣ ва заволи он дар сарзамини Осиёи Миёна Боби якум Ҷамоатҳои ибтидоӣ дар Осиёи Миёна 1. Палеолит. Сохти пешазқабилавӣ. Пайдоиши ҷамоати қабилавӣ Осори палеолити пойин Замони пайдоиши нахустин одамонро дар сарзамини Осиёи Миёна ба таври яқин муайян кардан хеле душвор аст, зеро осори аз ҳама қадимаи ҳаёти онҳо боқӣ намондааст. Ба… Муфассалтар →

Сарчашмаи худшиносии миллӣ Агар кас гузаштаи аҷдоди худро надонад, инсони комил нест! Ин хитобаи сода, вале дар айни замон ҷиддии бузургони илму адаби мо аз қаъри асрҳо ба гӯш мерасад ва ҳушдор медиҳад, ки аз таърихи миллату сарзамин, расму русум ва дину оини худ мудом воқиф бошем. Воқеан, таърихро хотираи инсоният меноманд. Пас ҳар фард… Муфассалтар →

Ба боло