Бойгонии якмоҳа: Июль 2013

Фасли шашум Тоҷикон дар давраи ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ва тараққиёти муносибатҳои капиталистӣ дар ин сарзамин Боби чорум Халқи тоҷик дар давраи аз соли 1908 то соли 1917 1. Револютсияи февралии соли 1917 Вазъияти кишвари Туркистон ва аморати Бухоро баъд аз револютсияи солҳои 1905–1907 ва то Ҷанги якуми ҷаҳонӣ Ба ҳукуматдорони подшоҳӣ муяссар… Муфассалтар →

Фасли шашум Тоҷикон дар давраи ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ва тараққиёти муносибатҳои капиталистӣ дар ин сарзамин Боби севум Халқи тоҷик дар арафа ва давраи револютсияи солҳои 1905-1907 1. Вазъияти кишвари Туркистон дар арафаи револютсия Тараққиёти саноатии кишвари Туркистон. Сармояи банкҳо Дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ капитализм дар Россияи подшоҳӣ ба… Муфассалтар →

Фасли шашум Тоҷикон дар давраи ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ва тараққиёти муносибатҳои капиталистӣ дар ин сарзамин Боби дувум Аҳволи халқи тоҷик ва муборизаи он бар зидди аморати Бухоро ва ҳукумати подшоҳӣ (нимаи дувуми асри ХIХ) 1. Сиёсати мустамликадории ҳукумати подшоҳӣ Ду марҳалаи сиёсати иқтисодии ҳукумати мутлақа дар Осиёи Миёна. Роҳ ёфтани муносибатҳои капиталистӣ… Муфассалтар →

Фасли шашум Тоҷикон дар давраи ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ва тараққиёти муносибатҳои капиталистӣ дар ин сарзамин Боби якум Халқи тоҷик дар давраи ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна 1. Оғози ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна Инкишофи минбаъдаи робитаҳои тиҷоратию сиёсии Россия бо давлатҳои Осиёи Миёна Чунон ки дар боло қайд карда шуд,… Муфассалтар →

Фасли панҷум Тоҷикон дар охирҳои асри миёна Боби севум Ҳаёти тоҷикон дар аморати Бухоро ва давлати хонии Хӯқанд (аз миёнаҳои асри ХVIII то миёнаҳои асри ХIХ) 1. Таърихи сиёсии аморати Бухоро ва давлати хонии Хӯқанд. Экспансияи Британия дар Осиёи Миёна Ҳуҷуми Нодиршоҳ ба Бухоро ва Хева Дар миёнаҳои асри ХVIII Осиёи Миёна, ки дар натиҷаи… Муфассалтар →

Фасли панҷум Тоҷикон дар охирҳои асри миёна Боби дувум Халқи тоҷик дар ҳайъати давлати Ҷониён (асри ХУII – нимаи аввали асри ХVIII) 1. Таърихи сиёсӣ Низоъҳои байнихудии феодалон дар асри ХVII Хони Шайбониён — Абдуллохони II соли 1598 вафот кард ва ба ҷои ӯ писараш — Абдулмӯъмин ба тахт нишаст. Лекин азбаски ӯ монанди падараш… Муфассалтар →

Фасли панҷум Тоҷикон дар охирҳои асри миёна Боби якум Ҳаёти халқи тоҷик дар давлати Шайбониён (асри ХVI) 1. Таърихи сиёсӣ Истилои давлати Темуриён Сиёсати дохилии Шайбонихон Дар охирҳои асри ХV ва ибтидои асри ХVI ӯзбекҳои бодянишин бо сардории Муҳаммад Шайбонихон Мовароуннаҳри марказӣ ва андаке баъдтар тамоми қисмати боқимондаи давлати Темуриёнро забт намуданд. Давлат ва сулолаи… Муфассалтар →

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби панҷум Халқи тоҷик дар давлати Темур ва Темуриён 1.Таърихи сиёсӣ. Ҷунбишҳои халқӣ Темур ва аввалин қадамҳои ӯ дар роҳи ба даст овардани ҳокимият Хонҳои муғул батадриҷ дини исломро қабул карда, ба атрофи худ намояндагони уламо ва тоҷиронро ҷамъ намуда, сиёсати марказият додани ҳокимияти… Муфассалтар →

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби чорум Халқи тоҷик дар давлати чингизиён 1. Истилои муғул. Хоҷагии Осиёи Миёна дар замони ҳукмронии муғулҳо Ҳуҷуми ӯрдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна Давлати хоразмшоҳӣ дар солҳои бистуми асри ХIII боз ҳам бештар сабзида, ғайр аз Хоразм ва Мовароуннаҳр Афғонистони кунунӣ ва қисмати бузурги… Муфассалтар →

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби севум Халқи тоҷик дар асри ХI — ибтидои АСРИ ХIII. Давлатҳои Ғазнавиён, Қарохониён, Ғуриён ва Хоразмшоҳиён 1. Таърихи сиёсӣ Муборизаи бесамари Абӯиброҳими Мунтасир барои аз нав барқарор намудани ҳокимияти Сомониён Дар солҳои аввали асри ХI, пас аз забт кардани Мовароуннаҳр ба Қарохониҳо лозим… Муфассалтар →

Фасли чорум Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ Боби дувум Анҷоми протсесси ташаккули халқи тоҷик ва созмони давлатии ӯ. Давлати Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён (асрҳои IХ-Х) 1. Таърихи сиёсии асрҳои IХ-Х Қувват гирифтани ашрофи феодалии маҳаллӣ Шӯришҳои пай дар пайи халқҳои Мовароуннаҳр, ки аз замони мавриди истилои хилофат қарор гирифтани Осиёи Миёна… Муфассалтар →

Ба боло